Is mijn kind hoogbegaafd

is mijn kind hoogbegaafd

Het is een vraag waar sommige ouders mee worstelen. Vaak wordt gedacht dat hoogbegaafdheid iets fijns is, dat het alleen maar leuk is om slimmer te zijn dan de meeste mensen. Het tegendeel is echter waar. Vooral voor kinderen met hoogbegaafdheid kan het zeer ingrijpend zijn om te voelen dat ze geen aansluiting kunnen vinden bij hun leeftijdsgenoten. Vanuit deze dynamiek kan een heel aantal problemen ontstaan in het functioneren van kinderen. Is mijn kind hoogbegaafd, is dus een vraag naar hoe je jouw kind de beste leeromgeving en een veilige sociale omgeving kan bieden.

Hoogbegaafdheid

Over hoogbegaafdheid bestaan veel misverstanden. Zo denken veel mensen dat hoogbegaafdheid slechts het hebben van een zeer hoog IQ is, en dat je daar niet zo ingewikkeld over moet doen. Voor kinderen echter, kan hoogbegaafdheid veel sociale angst en onzekerheid met zich meebrengen. Wanneer een kind met een voorsprong op school terecht komt, leert het in feite dingen die het al weet. Stel bijvoorbeeld dat een kind al alle kleuren kan benoemen. Wanneer het op school kleuren moet leren zal het zich uit onzekerheid aanpassen aan het niveau van andere kinderen. Het zal bijvoorbeeld de kleur geel verkeerd benoemen als blauw, puur omdat andere kinderen dat ook doen. Hierdoor ontstaat bij slimme kinderen al heel vroeg verwarring over hoe zij de wereld waarnemen. Hoogbegaafde kinderen hebben vaak moeite om aansluiting te vinden bij leeftijdsgenoten omdat hun belevingswereld al complexer en rijker is.

Wat is hoogbegaafdheid

Zoals gezegd, hoogbegaafdheid is meer dan alleen een hoog IQ, hoewel dit wel een doorslaggevende factor is. Vanaf een IQ van 130 kun je spreken van een bovengemiddelde intelligentie en kan er sprake zijn van hoogbegaafdheid. Maar de karakterisering is naast een bovengemiddelde intelligentie ook het hebben van een zeer creatieve geest en veel doorzettingsvermogen. Ook is het analytische en probleemoplossend vermogen van hoogbegaafden is heel sterk ontwikkeld. Daarbij zijn veel hoogbegaafden vaak hoog gevoelig waardoor ze zeer perceptief zijn en veel dingen in hun omgeving oppikken. Juist omdat hoogbegaafde kinderen heel perfectionistisch zijn bestaat de kans dat zij een laag zelfbeeld gaan ontwikkelen. Zij willen het eigenlijk altijd goed doen, maar hebben vaak de tools niet die andere kinderen natuurlijk ontwikkelen, namelijk leren dat je sommige dingen pas kan wanneer je ze leert en oefent.

Begeleiding

Het is daarom zeer belangrijk om hoogbegaafde kinderen goed te begeleiden. Soms kan dit betekenen dat zij naar een nadere school zullen gaan, waar zij met kinderen van hun eigen niveau kunnen optrekken. Dit is echter niet altijd noodzakelijk. Men kan ook kiezen het kind op de huidige school te laten maar extra begeleiding aan te bieden. Het gaat dan vaak ook om begeleiding in de groei van het leren opnemen van kennis en zelfvertrouwen in het eigen intellect.