Hoe houd ik mij aan de Wet WWFT?

Wet WWFT

Hoe bekend bent u met de Wet WWFT, oftwel de wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme? En weet u hoe u zich als financieel ondernemer of dienstverlener hieraan houdt? Lees er hier alles over.

Wat is de Wet WWFT?

De Wet WWFT is voluit de Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme. Deze wet is in het leven geroepen om allerlei vormen van criminaliteit in de financiële sector tegen te gaan. Denk daarbij aan witwassen en verschillende vormen van fraude. Maar de Wet WWFT moet ook handvatten bieden om terrorismefinanciering tegen te gaan. De Wet ter voorkoming van witwassen bestaat sinds 2008, maar is in januari 2020 aangescherpt. Voor financiële dienstverleners houdt dit in dat ze verantwoordelijk worden gehouden voor controle van hun transacties en cliënten. Men dient te kunnen achterhalen met wie er zaken wordt gedaan. Zodoende kan witwassen bijvoorbeeld worden tegengegaan. Immers, als duidelijk is met wie u zaken doet wordt het voor kwaadwillenden veel lastiger om crimineel geld via via weg te sluizen. 

Doe de WWFT check

Zoals hierboven gezegd verlangt de Wet WWFT van financiële dienstverleners dat zij hun potentiële klanten en transacties screenen. Concreet houdt dit voor u in dat de identiteit en kvk-inschrijving moeten worden gecheckt. Dit proces wordt ook wel de WWFT check genoemd. Hoe deze check gebeurt, staat een dienstverlener vrij. Als het resultaat maar betrouwbaar is. Doet u dit handmatig, dan zal dit een tijdrovende klus zijn. Gelukkig is er speciale software op de markt die deze check uitvoert conform de eisen van de Wet WWFT. Zo weet u zeker dat de controle goed en snel gebeurt, en u zich aan de wet houdt. Naast de verplichte WWFT check stelt de Wet ter voorkoming van witwassen dat er een melding bij de overheid wordt gedaan wanneer er onbetrouwbare transacties worden opgemerkt. Het nalaten hiervan kan leiden tot boetes of strafvervolging, dus verzaak dit vooral niet. Ook wilt u als ondernemer natuurlijk geen zakendoen met partijen die niet door de controle komen. Niet alleen kan u dit imagoschade opleveren, maar het kan ook leiden tot financiële schade. Bovendien heeft u geen poot om op te staan wanneer blijkt dat u willens en wetens met een onbetrouwbare partij in zee bent gegaan. Houdt u zich dus aan de WWFT en maak Nederland een stukje veiliger!