Stiltedag mindfulness

Stiltedag

Je hebt er vast wel eens van gehoord: mindfulness. Maar wat houdt mindfulness nu precies in en waarom is het de afgelopen jaren zo populair geworden? Mindfulness kan mensen helpen weer volledig in het hier en nu te leven. Iets dat voor velen in deze tijd best een uitdaging is. We pakken immers snel onze telefoon en de sociale media als afleiding. Om echt in het hier en nu te zijn en te ervaren wat er nu gebeurt kunnen veel mensen wel een beetje hulp gebruiken. Bij sommige mindfulness trainingen zit ook een Stiltedag mindfulness, waarop je oefent om weer terug bij jezelf te komen.

Mindfulness

Mindfulness is een vorm van therapie die gericht is op het leren leven in het moment. Hierbij gaat het erom om bewust aandacht te geven aan elk moment. Men leert in feite om zeer opmerkzaam te worden naar alles wat er in een moment gebeurt, zonder daar per se een oordeel over te hebben. Daarbij gaat het om het opmerken van gedachten, gevoelens en lichamelijke sensaties en het accepteren van deze gebeurtenissen zonder er een negatieve gedachte over te hebben. Je wordt als het ware observator van deze gebeurtenissen en accepteert dat zij van voorbijgaande aard zijn. Hierdoor wordt je je bewuster van patronen die werkzaam zijn in de geest. Door bewustwording van deze patronen kan uiteindelijk meer vrijheid ontstaan, omdat je je losmaakt van de automatische reacties die je vanuit die patronen normaal gesproken op dingen zou hebben. Hierdoor komt er meer ruimte en vrijheid om de wereld open te ervaren.

Mindfulness meditatie

Bij mindfulness wordt ook veelvuldig gebruik gemaakt van meditatie. In deze meditaties wordt je in staat gesteld te genieten van stilte. Je leert als het ware een pauze te ervaren in het drukke leven van alledag. In deze momenten van stilte en meditatie leer je daarbij een kracht op te bouwen, een innerlijke stabiliteit, die jou in staat stelt met vertrouwen de drukte weer in te gaan. Je leert als het ware zonder oordeel met jezelf in stilte te zijn en voor jezelf te zorgen. Dit kan vervolgens weer bijdragen aan een mindfulness leven buiten de meditatie, waarin je naar elk moment goed luistert en zonder oordeel deelneemt aan wat er in het moment gebeurt.

Stiltedagen

Bij sommige mindfulness trainingen worden ook stiltedagen ingelast. Op deze dagen wordt er gebruik gemaakt van verschillende vormen van meditatie en mindfulness oefeningen, waarbij je kunt denken aan zitmeditaties, yoga en de lichaamsscan. Tijdens een stiltedag wordt als het ware ook kennisgemaakt met de stilte en de rol die stilte en pauze in jouw leven kan innemen. Voorts wordt geleerd hoe juist deze momenten van stilte toepasbaar kunnen worden in een normaal en druk leven.